Ăn trầu ngắt đuôi

Thuở ấy, ở xóm kia có chàng thanh niên và cô thiếu nữ rất xứng đôi …