Chuyên mục: Sức Khỏe cho bé

NHẬT KÝ CỦA BÉ 2 TUỔI

Nếu bé 2 tuổi có thể nói chuyện như một người lớn bé sẽ nói gì nhỉ? Bạn có bao giờ tự hỏi như vậy hay bạn cho rằng ý tưởng đó thật điên rồ. …